Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia, ta strona używa plików cookie. Korzystanie z Twojej witryny oznacza zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Silnik do kosiarki Briggs&Stratton 675EXISilnik do kosiarki Briggs&Stratton 675EXI
  • Nowy
853,66 zł
Glebogryzarka spalinowa Faworyt RT212RGlebogryzarka spalinowa Faworyt RT212R
  • Nowy
1 784,55 zł
Wiertnica spalinowa Handy Prime TMW52
  • Nowy
654,47 zł
Piła szablasta PS 1815 AL-KO 18 V COMFORT (ZESTAW)
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
Pilarka spalinowa 6436 solo by al-koPilarka spalinowa 6436 solo by al-ko
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
672,36 zł

Wysyłamy towar w ciągu 48 godzin. 
 
Darmowa wysyłka już od 599 zł.


Zwroty :

1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu produktów : Kosy spalinowe, traktorki ogrodowe, kosiarki.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Klientowi (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Klienta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, dostępnego tutaj lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, dostępnego tutaj,  jednakże nie jest to obowiązkowe.

5. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

6. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

1) pocztą na adres korespondencyjny: Zamość ul. Ogrodowa 6a 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-pila.com

7. W przypadku złożenia przez Klienta  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi Uprzywilejowanemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Klienta Uprzywilejowanego (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

9. Jeżeli Klient Uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Klienta Uprzywilejowanego dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów punktów Kosy spalinowe, traktorki ogrodowe, kosiarki.

11. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta , może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta Uprzywilejowanego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

14. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

15. Zwrot środków na rzecz Klienta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Uprzywilejowany, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Klienty ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

17. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

18. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

1) przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta Uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

(!) W przypadku zwrotu Produktu sposób odesłania zależy wyłącznie od Klienta. Jeżeli jednak niemożliwy jest zwrot Produktu w zwykłym trybie pocztą (np. z uwagi na gabaryty) zaleca się skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w transporcie tego typu przesyłek. Po stronie Klienta pozostaje właściwe przygotowanie Produktu do wysyłki oraz opłacenie usługi. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.